Kultūras vietējie partneri

Kultūras vietējie partneri​

Apraksts un darbības

Turcijas nacionālā kultūra

Turcijas kultūras un tās ietekmes apraksts

Vietējā kultūra, pasākumi un izpausmes

Kultūras pasākumi un izpausmes Hataja pilsētā

Kultūras vietējie partneri​

Turcijai ir bagāta kultūra un vēsture. Hatajas provincei ir būtiska loma kultūras kontekstā, jo tā savās robežās apkopo daudzu civilizāciju pēdas un sniedz mājas neskaitāmām kulturālām niansēm un dažādībām. Vietējie partneri, kas uzņemas būtisku lomu šajā projektā, ir Hatajas Mustafa Kemal universitātes Antakya reģiona konservatorija, Belenas publiskās izglītības centrs un Iskenderun Modernās mūzikas asociācija. Šīs 3 galvenās institūcijas projekta laikā sadarbojas, uzņemoties dažādas lomas (gan mākslas, gan mūzikas kontekstā) un palīdz ar projekta mērķu sasniegšanu.

Hatajas Mustafa Kemal universitātes Antakyas reģiona konservatorija sāka savu darbību 2018. gadā. Pēc fakultātes darbinieku atrašanas konservatorija uzņēma 30 studentus Turcijas mūzikas departamentā caur īpašu talantu atlases procesu jau tajā pašā gadā. Nākamajos 2 gados katrā tika uzņemts līdzīgs studentu skaits un iestāde joprojām turpina savu izglītības darbību ar kopumā 77 studentiem, 13 instruktoriem un 5 virsniekiem. Konservatorija atrodas Tayfur Sökmen studentu pilsētiņā Antakyas centrālajā rajonā.

Konservatorijas Turcijas mūzikas departamentā studenti apgūst padziļinātas Turcijas mākslas lekcijas, Turcijas folkmūzikas mācībstundas un arī Rietumu mūzikas pamatkursu. Papildus šīm lekcijām studenti apgūst arī dažādu Turcijai raksturīgu mūzikas instrumentu spēli – baglama, oud, kanun, ney, klarnete, kā arī vijole ir daži no mūzikas instrumentiem, kuru spēli ir iespējams apgūt Konservatorijā. Visi studenti apgūst klavierspēles pamatus un piedalās vokālās mākslas treniņos atbilstoši savām spējām.

Tiek plānots, ka topošajiem studentiem nākotnē būs pieejami arī operdziedāšanas, muzikoloģijas un Rietumu mūzikas departamenti. Šobrīd papildus pieejamajai studiju programmai Konservatorija organizē arī dažādus mūzikas koncertus un tautas dejas valstiska, kā arī starptautiska mēroga pasākumos.

Belenas publiskās izglītības centrs ir reģionāla mēroga vienība, kas saistīta ar Nacionālās izglītības ministrijas Mūžizglītības direktorātu. Centrs ir izglītības iestāde ar mērķi nodrošināt sabiedrībai brīvā laika saturīgas pavadīšanas iespējas, iedrošināt kopienas indivīdus pašizaugsmes procesam, kā arī veicināt ienākumu līmeņa palielināšanos tiem kopienas pārstāvjiem, kas jau ir pārauguši formālo izglītošanās vecumu vai kuri vēlas papildināt savas profesionālās, sociālās un kultūras zināšanas un prasmes papildus formālās izglītības piedāvātajām iespējām.

Belenas publiskās izglītības centrs tika dibināts 1992. gadā un atrodas Belenā, Hatajā. Šobrīd centrs piedāvā 3636 dažādus kursus 72 jomās, tai skaitā, piemēram:

  • Rakstpratības kursi piedāvā cilvēkiem iespēju mācīties lasīt un rakstīt;
  • Tehniskie un ar konkrētu nodarbošanos saistīti kursi “Prasmju attīstīšana” un “Profesijas apguve”
    • Prasmju attīstīšana – kursi paredzēti cilvēkiem, kas nav saņēmuši konkrētai nozarei nepieciešamo prasmju treniņu vai arī nav ar pilnīgu/pabeigtu izglītību, lai darbotos konkrētā profesijā. Šie kursi palīdz iegūt zināšanas un prasmes, kas palīdz veiksmīgi darboties darbavietā vai uzsākt savu biznesu.
    • Profesijas apguve – kursi palīdz cilvēkiem sagatavoties darba tirgum, sagatavo pieprasītāko un nepieciešamāko profesiju pārstāvjus, kuri vēlas iegūt darbu.
  • Sociālie un kultūras kursi – tiek organizēti ar mērķi celt sabiedrības kulturālās izglītotības līmeni, atbalstīt cilvēku sociālo un kultūras attīstību, iedrošināt cilvēkus iegūt jaunas zināšanas un prasmes, pabeigt nepabeigtu kultūras nozares izglītību, sagatavoties augstākās izglītības eksāmeniem, aizsargāt kultūras vērtības. Visi kursi dod iespēju cilvēkiem pavadīt savu brīvo laiku kvalitatīvāk un produktīvāk.

Iskenderun Modern Music Association: This association was founded in Hatay in 2007 by valuable musicians and academics. It was established to keep Turkish art music alive, to bring music lovers together and to contribute to society a cultural sense by giving concerts. There are musicians who are master of specific musical instruments such as lute, violin, kanun, ney, guitar and clarinet. The association organises and performs concerts in different local institutions such as Iskenderun Concert Hall, Hatay Nursing Home, Iskenderun Sorority and so on.

Ney (mūzikas instruments)

Kanun (mūzikas instruments)