Yerel kültürel ortaklar

Yerel kültürel ortaklar

Tanım ve faaliyetler

Türk Milli Kültürü

Türk kültürünün tanımı ve etkileri

Yerel kültür, etkinlikler ve tezahürler

Hatay'daki kültürel etkinlikler ve gösteriler

Yerel kültürel ortaklar

Türkiye zengin bir kültüre ve tarihe sahiptir. Hatay ili, sınırları içerisinde birçok medeniyeti bünyesinde barındırması ve sayısız kültürel farklılığı bünyesinde barındırması bakımından önemli bir role sahiptir. Bu projede kilit rol oynayacak yerel ortaklar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devler Konservatuarı, Belen Halk Eğitim Merkezi ve İskenderun Çağdaş Musiki Derneği’ dir. Bu üç kilit kurum, proje süresince sanattan müziğe farklı rollerde işbirliği yapacak ve proje hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı:

2018 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Konservatuar, öğretim kadrosunu tamamladıktan sonra 2018 yılında özel yetenek sınavı ile 30 öğrenciyi Türk Müziği Bölümü’ne kabul etmiştir. 2019 yılında 30, 2020 yılında 30 öğrenci alan Konservatuar, eğitim hizmetini toplam 77 öğrenci, 13 öğretim görevlisi ve 5 görevli memur ile sürdürmektedir. Antakya İli Merkez İlçede Tayfur Sökmen Yerleşkesinde yer almaktadır.

Konservatuar Türk Müziği Bölümü’nde, temel düzeyde Batı müziği teorisi ile birlikte ileri düzeyde Türk Sanatı ve Türk Halk Müziği dersleri verilmektedir. Türk Müziği alanında bağlama, ud, kanun, ney, klarnet ve keman derslerinin yanı sıra tüm öğrenciler yeteneklerine göre temel piyano ve şan eğitimi dersleri alırlar.

İleride Opera-Şan, Müzikoloji ve Batı Müziği Bölümleri açılacaktır. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde çeşitli müzik konserleri ve halk oyunları düzenlemektedir.

Belen Halk Eğitim Merkezi: Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir taşra birimidir. Örgün eğitim çağı dışında kalan veya örgün eğitim ile birlikte mesleki ve sosyal-kültürel bilgi ve beceri kazanmak isteyenler için boş zamanlarını olumlu değerlendirmeyi, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve gelirlerini artırmayı amaçlayan resmi eğitim kurumlarıdır.

Hatay Belen Halk Eğitim Merkezi 1992 yılında kurulmuştur. Hatay’ın Belen ilçesinde bulunmaktadır. Şu anda 72 alanda toplam 3636 kursla hizmet vermektedir. Bunlar:

  • Okuma-Yazma Kursları: Halk Eğitim Merkezi tarafından insanlara okuma yazma öğretmek amacıyla açılır.
  • Mesleki ve Teknik Kurslar: Beceri Geliştirme ve Meslek Edinme Beceri Geliştirme- Mesleki ve teknik eğitim almamış veya eksik eğitim almış kişileri mesleğe hazırlamak, bir işyerinde çalışabilecek ve kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenir.
  • Meslek Edinme – İşgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu ve iş sahibi olmak isteyenlerin yetiştirilmesini amaçlar.
  • Sosyal ve Kültürel Dersler: Toplumun kültürel düzeyini yükseltmek, insanların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, bilgi ve beceri kazanmak, eksik genel eğitimlerini tamamlamak. bir yüksek öğrenim sınavına hazırlanmak, kültürel değerlerimizi korumak, insanların boş zamanlarını daha kaliteli ve verimli geçirmelerini sağlamak için düzenlenmiştir.

İskenderun Çağdaş Musiki Derneği: Bu dernek, 2007 yılında değerli müzisyenler ve akademisyenler tarafından Hatay’da kurulmuştur. Türk sanat müziğini yaşatmak, müzikseverleri bir araya getirmek ve konserler vererek topluma kültürel bir anlam kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Keman, kanun, ney, gitar, klarnet gibi belirli müzik aletlerine hakim müzisyenler vardır. Dernek, İskenderun Konser Salonu, Hatay Huzurevi, İskenderun Kız Öğrenci Yurdu vb. farklı yerel kurumlarda konserler düzenlemekte ve icra etmektedir.

Ney (müzik aleti)

Kanun (müzik aleti)