Kultūras vietējie partneri

Latvijas vietējie partneri un aktivitātes

Iepazīstieties ar vietējo projekta partneru ikdienas aktivitātēm.

Latvijas nacionālā kultūra

Latvijas kultūras mantojums atspoguļo dažādu kultūru ietekmi. Iepazīstiet tās tuvāk šajā sadaļā.

Latvijas vietējie kultūras pasākumi

Iepazīsti dažas no 99 kultūras sastāvdaļām, kas iekļautas Latvijas Kultūras kanonā

Kultūras vietējie partneri

Organizācija “Radoši prāti kultūrai” ir reģistrēta Sējas novada Sējas pagastā, kas atrodas Vidzemes dienvidrietumu daļā, Rīgas plānošanas reģionā. Sējas novada atpazīstamības pamatā ir vairāk nekā 450 gadus vecais Sējas ozols. Sējas ozols un reģionālas nozīmes kultūras mantojums – Sējas muižas komplekss, Jaunkrimuldas muižas ēku komplekss, Sējas skola, “Brankšu udensdzirnavas” un bijušais pagasta nams “Birzes” – ir novada identitātes pamatā. Kultūras dzīvi novadā organizē divi kultūras nami un trīs bibliotēkas.

Bez šī projekta partnera Latvijā ir vēl 10 organizācijas, kas oficiāli atbalsta projektu un aktīvi izmanto tā rezultātus savā ikdienas darbā.

NGO “Active rainbow” 

Izglītības platforma un cilvēku kopiena, kas atbalsta personīgo izaugsmi un iekļaušanu.

Viņi rada drošas un drosmīgas mācību telpas un veic pasākumus, lai panāktu sociālās pārmaiņas, kas tiek definētas arī kā aktīvisms. Šim nolūkam viņi veic šādas darbības vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī:

 • starptautiskās mobilitātes programmu organizēšana, izmantojot Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpusu un citas finansējuma iespējas.
 • semināru, darbsemināru, jauniešu apmaiņas, mācību kursu, konferenču, publisku pasākumu un citu sabiedrisko pasākumu organizēšana.
 • Partnerības, sadarbības tīklu veidošana un dalība dažādos projektos, tostarp brīvprātīgā darba un prakses iespējas.
 • Atbalsts jauniešu iniciatīvām, piedāvājot mentoringu, apmācību un veicināšanu.
 • Tiešsaistes pasākumi un aktivitātes, kampaņas, tīmekļa semināri, podkāsti, paneļi un citi.

Home

MIHI Latvia

NVO, kuras mērķis ir dot iespēju jauniešiem un izvest viņus no komforta zonas, lai atklātu jaunas personīgās attīstības iespējas. Mēs nodarbojamies ar jauniešu apmaiņu, izglītību un personības attīstību.

Home

Safe Space

NVO, kuras mērķis ir informēt sabiedrību un attīstīt ikviena izpratni par sabiedrības grupām un identitātēm, kas ikdienas dzīvē ir mazāk aizsargātas.

Home

NGO “Colorize”

Nevalstiskā organizācija, kuras galvenais mērķis ir integrēt sabiedrības grupas ar papildu ikdienas izaicinājumiem (garīgiem, fiziskiem u.c.) aktīvā dzīvē, izmantojot mākslu un radošumu.

NVO darbība ietver:

 • jauniešu apmaiņas projekti Erasmus+ programmas ietvaros;
 • e-mantojuma projekts, kas ir Eiropas mēroga iniciatīva, kas radusies no dažādu organizāciju, pedagogu, mākslinieku un kultūras darbinieku vēlmes digitalizēt, modernizēt un ieviest jauninājumus kultūras mantojuma jomā.
 • vietējās informatīvās kampaņas u. c.

Partnerība “Daugavkrasts”

Asociācijas darbība:

 • apvieno pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un iedzīvotājus un attīsta sadarbību;
 • sadarbībā ar iepriekšējā punktā minētajiem partneriem izstrādāt vietējās attīstības stratēģiju, kurā noteiktas un pamatotas vietējās teritorijas attīstības prioritātes un nepieciešamās pārmaiņas;
 • aicināt novadā dzīvojošos un strādājošos iesniegt un īstenot projektus, kas veicina novada vides attīstību, paaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
 • administrēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirto Eiropas Savienības fondu finansējumu.

https://daugavkrasts.lv/par/partneribas-daugavkrasts-apraksts/ 

Baložu pilsētas kultūras nams

Kultūras nams Ķekavas novadā, kas nodrošina kultūras pasākumus un kultūras līdzdalības iespējas Baložu pilsētas iedzīvotājiem visa gada garumā. To gada programmā ir koncerti, teātra izrādes, kino seansi, konkursi, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī amatierkultūras kolektīvu – vietējā kora, deju kolektīvu, teātra trupas, bērnu ansambļu u. c. – skates un pasākumi.

Jumpravas ciema kultūras nams

Kultūras nams Ogres novadā, kas nodrošina kultūras pasākumus un kultūras līdzdalības iespējas vietējiem Baložu pilsētas iedzīvotājiem visa gada garumā. To gada programmā ir koncerti, teātra izrādes, kino seansi, konkursi, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī amatierkultūras kolektīvu – vietējā kora, deju kolektīvu, teātra trupas, bērnu ansambļu u. c. – skates un pasākumi.

Limbažu novada jauniešu centrs

Jauniešu centrs Limbažu novadā, kas administrē visus ar jaunatnes darbu saistītos jautājumus un aktivitātes Limbažu novadā.

To ikdienas aktivitātes ietver:

 • Vietējo jauniešu informēšana par mobilitātes iespējām;
 • Pasākumu un aktivitāšu organizēšana dažādās tēmās, lai iesaistītu jauniešus un palīdzētu viņiem attīstīties;
 • vietējās jaunatnes stratēģijas plānošana un īstenošana;
 • īstenot projektus jauniešu mērķauditorijai.

Association “Ķekavas muzikanti”

Biedrība, kas darbojas Ķekavas novadā un kurā apvienojušies radoši cilvēki, galvenokārt mūziķi, kuri vēlas dalīties ar Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu, vēsturi un tradicionālo mūziku, uzstājoties, spēlējot, dziedot, dejojot un organizējot novada kultūras pasākumus Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Biedrība “Latvijas Kultūras attīstības fonds”

Tā ir asociācija, kas atrodas netālu no galvaspilsētas un savā ikdienas darbībā īsteno dažādus projektus, izmantojot radošas metodes, lai veicinātu izpratni par kultūras nozīmi sabiedrības ikdienas dzīvē.

Viņu pazīstamākais projekts ir “Mana Pietura”, kura ietvaros daudzi vietējie mākslinieki un jaunieši apvienojās, lai dalītos savā pieredzē un radītu mākslu uz autobusu pieturām Latvijas galvaspilsētā Rīgā, ar mērķi padarīt gaišākus iedzīvotāju ceļojumus un padarīt gaišāku pilsētvidi, īpaši tajos rajonos, kas atrodas tālāk no centra un bieži vien kādu laiku nav bijuši ne ekoloģiski, ne strukturāli citādi attīstīti.